ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

Η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους είναι κατ’ αρχήν

δικαστηριακά ανέλεγκτη. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να ελέγξει αν η επιλογή της καταγγελίας της σύμβασης ήταν το έσχατο μέσο επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου εργαζομένου.

Τέτοια κριτήρια είναι, σύμφωνα με τη νομολογία, η αρχαιότητα, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η αποδοτικότητα και η δυνατότητα εξεύρεσης άλλης εργασίας.