Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ?

MEGA: ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΜΠΑΛΑ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
MEGA: ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΜΠΑΛΑ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
Share

Εφόσον ο εργαζόμενος έχει υπόλοιπο άδειας,

την οποία έχει ζητήσει, ενώ ο εργοδότης αρνείται να τη χορηγήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούται να αξιώσει τις αποδοχές άδειας, καθώς επίσης και το επίδομα άδειας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει αρνηθεί τη χορήγηση άδειας, οι αποδοχές που καταβάλλονται είναι διπλές.