Πότε η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι έγγραφη;

Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να διοριστεί σε δεύτερη θέση στο δημόσιο; Πότε πρέπει να υποβάλλει την παραίτηση του;
September 6, 2022
Τα διαλείμματα εργασίας παρατείνουν το ωράριο εργασίας;
September 8, 2022
Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να διοριστεί σε δεύτερη θέση στο δημόσιο; Πότε πρέπει να υποβάλλει την παραίτηση του;
September 6, 2022
Τα διαλείμματα εργασίας παρατείνουν το ωράριο εργασίας;
September 8, 2022
Share

Η σύμβαση εργασίας υποβάλλεται αναγκαστικά σε έγγραφο τύπο στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση (άρθρο 2 του Ν.3846/2010).
  • Για την παροχή εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ Ε.Π.Α (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού ( άρθρο 124 του Ν.4052/2012).
  • Όταν ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο έγγραφος τύπος της συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των (10) εργασίμων ημερών (άρθρο 41 του Ν. 3986/2011).
  • Όταν υπάρχει μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας, για παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 12 του Ν.4251/2014).

Στις λοιπές περιπτώσεις, η σύμβαση εργασίας μπορεί να συνάπτεται είτε γραπτά, είτε προφορικά, είτε ακόμα και σιωπηρά.

Δικηγόρος Εργατολόγος