ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΤΟ ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΑΠΙΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ. ΧΑΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ!
October 26, 2021
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;
October 27, 2021
ΤΟ ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΑΠΙΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ. ΧΑΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ!
October 26, 2021
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;
October 27, 2021
Share

Η αδικαιολόγητη αποχή δημοσίου υπαλλήλου από την άσκηση των καθηκόντων του αποτελεί ένα από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 107 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ν.3528/2007) πειθαρχικά παραπτώματα.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ειδικότερα, εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή διαρκεί  για 22 εργάσιμες ημέρες συνεχόμενα, ή διαρκεί περισσότερες από 30 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, τότε το παράπτωμα αυτό επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης (άρθρο 109§2στ’).

Στην υπόθεση που κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1795/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το δικαστήριο δέχθηκε πως η απουσία είναι αδικαιολόγητη εφόσον δεν έχει παρασχεθεί σχετική άδεια κι εφόσον δεν έχει υποβληθεί καν κάποιο αίτημα από τον υπάλληλο. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος ισχυριζόταν μεν ότι απουσίαζε για  λόγους υγείας, αλλά κώφευε στις επανειλημμένες οχλήσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας για να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την κατάσταση της υγείας του.  Ο δε αορίστως προβαλλόμενος ισχυρισμός του υπαλλήλου ότι είχε καταθέσει έγγραφη αίτηση για αναρρωτική άδεια απορρίφθηκε, αφού καμία τέτοια αίτηση δεν βρέθηκε. Έτσι, η ποινή της οριστικής παύσης κρίθηκε νόμιμη και προσήκουσα.