ΟΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 37,95% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
September 11, 2018
Share

Της Δικηγόρου Εβίνας Γιακουμάτου

Κι αφού τελειώσαμε με τις ευχές για την νέα χρονιά με την ελπίδα να μην είναι σαν τη προηγούμενη, το 2017 μας κάνει ποδαρικό μενέους φόρους, υπέρογκες αυξήσεις στους ήδη υπάρχοντες και το νέο ασφαλιστικό με τις «πολυσυζητημένες» εισφορές.

Οι προκαταβολικές εισφορές οι οποίες πλέον θα φτάνουν στο 37,95% για το φορολογητέο εισόδημα του έτους 2015-και μετά αφού εκκαθαριστεί του έτους 2016- και για τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν αυτό το μήνα δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, συμβολαιογράφοι, φαρμακοποιοί και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Κι όταν αναφέρουμε ελεύθερους επαγγελματίες υπόχρεους καταβολής των εισφορών εννοούμε: α) τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, β) του τέως ΤΑΝΠΥ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, γ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΕΤΑΜ –ΜΜΕ οι ποίοι είναι μισθωτοί, δ) οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Το ποσοστό του 37,95% θα καταβάλουν όσοι έχουν εισόδημα από 0 έως 7.031 ευρώ. Ορίζεται, λοιπόν, ανώτατο και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού καθορίζονται τα 586,08 ευρώ, οπότε η χαμηλότερη δυνατή ασφαλιστική εισφορά για κύρια ασφάλιση θα ορίζεται στα 117,22 ευρώ το μήνα (586,08 Χ 20%). Αυτό το ποσό μηνιαίως θα πληρώνουν και όσοι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη.Το κατώτατο όριο δηλαδή της βάσης υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ανέρχεται στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού αγάμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Βέβαια προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους νέους επιστήμονες κατά τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής τους, οι οποίοι για τα πρώτα πέντε χρόνια μπορούν να πληρώνουν μηνιαία έως και 57,44 ευρώ (14% επί του 70% του κατώτατου μισθού που αντιστοιχεί στα 410,2 ευρώ). Περαιτέρω μειώσεις προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης και για γυναίκες κατά το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού, όπως ορίζει ο Νόμος 4387/2016.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος υπάγεται στον ΕΦΚΑ κατά τον ως άνω νόμο, έχει μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου φορολογητέου έτους μικρότερο του ποσού των 7.032 ευρώ (586,08 Χ 12) και κατά συνέπεια θα καταβάλει μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης ύψους 117,22 ευρώ (586,08 Χ 20%). Εφόσον το εισόδημα υπερβεί το ποσό των 7.032 ευρώ, θα καταβάλει επί του πραγματικού εισοδήματος.

Να σημειώσουμε εδώ ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα ότι προβλέπεται και ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, το οποίο ανέρχεται το ποσό των 5.860,80 ευρώ (Ν. 4387/2016 άρθρο 38 παρ. 2).

Συγκεκριμένα, για να μιλάμε απλά και με αριθμούς, από 1-1-2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλουν εισφορές βάσει του καθαρού εισοδήματος από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Θα καταβάλουν δηλαδή:

20% του καθαρού εισοδήματος από την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τον κλάδο της σύνταξης,

6,95% για τον κλάδο της ασθένειας,

4% (όσον αφορά γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους) για εφάπαξ και 6% για επικουρική σύνταξη.

Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος θα αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο.

Δημιουργείται πλέον ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπό την εποπτεία του Υποργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται ένα κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Όλο αυτό το «υπερταμείο» θα δείξει στην πορεία πώς θα λειτουργεί καθώς μόλις λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε η λειτουργία του και είμαστε σε κατάσταση αναμονής ακόμα.

Αυτή τη στιγμή, ο πολίτης οποίος ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές για τους νέους επιπλέον φόρους και για τις δυσκολίες που καλείται καθημερινα να αντιμετωπίζει, είναι δυνατόν να μη νιώθει ότι η Κυβέρνηση δείχνει σαν να τιμωρεί τον ίδιο, την επιστήμη, την εργασία, την προσπάθεια;

Η εκτόξευση αυτή των εισοφορών που καθιστούν πια είδος πολυτέλειας την κοινωνική ασφάλιση, υπονομεύουν την απασχόληση, συντηρούν την υψηλή ανεργία, ωθούν τους ελεύθερους επαγγελματίες στη μαύρη εργασία, υπονομεύουν τους νέους επαγγελματίες οι οποίοι παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους ως επαγγελματίες και τελικά θα οδηγήσουν στην φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή καθώς όλα τα παραπάνω οδηγούν ολοένα και περισσότερο σε μια δυσβασταχτη καθημερινότητα.

Μια Κυβέρνηση που εκμεταλλεύτηκε την απελπίσια της κρίσης, που προσέφερε αβίαστα και με ψέματα την ελπίδα και τελικά τώρατα παίρνει όλα, αν αναλογιστούμε ότι το ποσοστό που καλούμαστε να καταβάλουμε στο κράτος πια για εισφορές και φόρους θα ανέρχεται στο εξωφρενικό ποσόστό του 60%.

Αν δεν καταλάβει ο κ. Τσίπρας ότι χρειάζεται αλλαγή της πολιτικής του με στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών, μείωση της φορολογίας και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, δυστυχώς οι πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν και να βαραίνονται με φόρους μάταια σε μια χώρα χωρίς καμία προοπτική.