ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 10.000 ΕΥΡΩ

ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ: ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ RAPID TEST ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ
November 2, 2021
Η ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΣ
November 2, 2021
Share

Πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα προβλήματα που επωμίζονται χιλιάδες εργοδότες μετά την νέα υποχρέωση που έχουν να δηλώσουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορονοϊό για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους τους.

Όπως αναφέρει στο «Mononews», ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος οι οδηγίες 15 σελίδων που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα στο σύστημα είναι ελλιπή, «δυστυχώς, οι οδηγίες φαίνεται να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι επιχειρηματίες καταγγέλλουν καθημερινά στο υπουργείο Εργασίας ότι αδυνατούν να απασχολούν τουλάχιστον δυο άτομα επιπλέον προσωπικό για την υποβολή των απαιτούμενων εντύπων. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή εντύπων κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας στις 25 Οκτωβρίου εξέδωσε οδηγίες 15 σελίδων για τον τρόπο υλοποίησης της υποχρέωσης του εργοδότη να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον Covid-19, με βάση την από 16-10-2021 Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/2021.  Η προθεσμία υποβολής του εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι έως 05-11-2021 για την εβδομάδα 18-10 έως  24-10-2021, καθώς και για την εβδομάδα 25-10 έως 31-10-2021.

Οι καταγγελίες επιχειρηματιών επικεντρώνονται στα εξής:

-Σύμφωνα με πληροφορίες από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ο Α.Μ.Κ.Α. 8.000 εργαζομένων δεν έχει μεταβιβαστεί ως τώρα από το ΗΔΙΚΑ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, οπότε ο εργοδότης πρέπει να προχωρήσει στην χειροκίνητη προσθήκη του εργαζόμενου που δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα. Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, στο ενημερωτικό του υπουργείου Εργασίας δεν υπάρχουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

-Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στους εργαζόμενους που διαθέτουν ισοδύναμο πιστοποιητικό νόσησης άλλης χώρας. Γι’ αυτούς τους μισθωτούς απαιτείται υποβολή του πιστοποιητικού από τον εργοδότη εκ νέου κάθε βδομάδα, ενώ θα αρκούσε η αρχική υποβολή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται επιπλέον απασχόληση σε λογιστές και εργοδότες.

– Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, είναι ότι, ενώ με βάση το άρθρο 81 του ν. 4808/2021 επιτρέπεται η εκπρόθεσμη δήλωση στοιχείων στο  ΕΡΓΑΝΗ, στην πραγματικότητα αυτή η δυνατότητα δεν έχει παρασχεθεί ακόμα. Έτσι, οι απολύσεις ή οικοειοθελείς αποχωρήσεις που συχνά, αν εκ παραδρομής δεν υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ, υποβάλλονται με διαβιβαστικό στους κατά τόπους Ο.Α.Ε.Δ., κινδυνεύουν με την ρύθμιση αυτή για την αναγγελία του διαγνωστικού ελέγχου να οδηγήσουν στην εντύπωση ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στον εργοδότη (άρθρο 6 παρ. 4 στ. δ’ της Κ.Υ.Α.).

-Παρατηρήθηκε το ανεξήγητο φαινόμενο ότι πολλοί εργαζόμενοι νοσήσαντες με πιστοποιητικό σε ισχύ ή εμβολιασμένοι, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είναι «προσυμπληρωμένοι» ως μη εμβολιασμένοι.

-Στον αέρα βρίσκονται οι εργαζόμενοι για τους οποίους δεν υποβάλλεται πίνακας προσωπικού Ε4. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπόχρεοι σε διενέργεια rapid test είναι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο, σε τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρουν ότι η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε πίνακα Ε4. Έτσι γεννάται το ερώτημα τι ισχύει για τους εργάτες γης και τους οικοδόμους τεχνικών εταιριών ιδιωτικών έργων, για τους οποίους δεν υποβάλλεται έντυπο πρόσληψης Ε3 και άρα ούτε πίνακας προσωπικού Ε4. Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, «Το ΣΕΠΕ έχει ανεπίσημα απαντήσει ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν αφορά τους εργαζόμενους αυτούς, αλλά το ζήτημα χρήζει επίσημης διευκρίνησης».

– Η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών δεν είναι καθόλου εξοικειωμένη με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αφού οι σχετικές υποβολές γίνονται συνήθως από τους λογιστές, οι οποίοι εν προκειμένου αποποιούνται την ευθύνη υποβολής της δήλωσης, αφενός λόγω των δυσθεώρητων προστίμων και της ασφυκτικής προθεσμίας, αφετέρου λόγω των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν και των ανεπαρκών οδηγιών του Υπουργείου.

Ωστόσο, η κρισιμότητα του ζητήματος γίνεται έκδηλη από το γεγονός ότι, 1) σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και 2) σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης από τον εργοδότη επιβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Ποιοι είναι υπόχρεοι για διενέργεια rapid tests και ποιοι εξαιρούνται

1. Υποχρέωση για διενέργεια rapid tests για να προσέλθουν στην εργασία τους έχουν:

α) Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση

β) Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κλπ.

γ) Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

2. ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test oι εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί (και είναι κάτοχοι του σχετικού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού), ή έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο (και έχουν  Πιστοποιητικό Νόσησης).

3. Εξαιρούνται  από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ:

α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται με φυσική παρουσία, για τους οποίους ισχύει άλλη Υπουργική Απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τους ναυτικούς-μέλη πληρωμάτων πλοίων.

β) Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο των υποχρεωτικών εμβολιασμών (υγειονομικοί, εργαζόμενοι προνοιακών δομών) και δεν έχουν απαλλαγεί από τον εμβολιασμό για τους συγκεκριμένους λόγους υγείας που προβλέπονται από το νόμο.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Αργυρώ Μαυρούλη