Η ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΣ