ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΚΑΙ 100.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
November 11, 2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ;
November 14, 2021
ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΚΑΙ 100.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
November 11, 2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ;
November 14, 2021
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 4§1 του ν.3846/2010, επιχείρηση της οποίας η οικονομική δραστηριότητα έχει περιοριστεί, δύναται, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέσει εγγράφως τους μισθωτούς της σε διαθεσιμότητα, αφού προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων.

Αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζόμενων στην επιχείρηση, τότε ο εργοδότης ενημερώνει και διαβουλεύεται με το σύνολο των εργαζομένων. Επίσης, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη θέση σε διαθεσιμότητα των μισθωτών του και στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον Ε.Φ.Κ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Δ.

Η διαθεσιμότητα διαρκεί έως 3 μήνες κατ’ έτος και κατά τη διάρκειά της ο εργαζόμενος αμείβεται με το ήμισυ των τακτικών αποδοχών του, χωρίς να υποχρεούται να παρέχει εργασία. Μάλιστα μπορεί να αναλάβει εργασία και σε άλλον εργοδότη. Αν όμως δεν αναλάβει κάποια άλλη εργασία, τότε δικαιούται επιπλέον ποσό ίσο με το 10% των αποδοχών του από τον Ο.Α.Ε.Δ.  Προκειμένου να τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος πρέπει να έχει παρέλθει ένα τρίμηνο από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διαθεσιμότητας. Τέλος, η περίοδος διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τόσο για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης απόλυσης, όσο και για τον υπολογισμό της άδειας αναψυχής που του αναλογεί.

Δικηγόρος Εργατολόγος