ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ?

ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ?
September 11, 2018
ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ?
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος, εφόσον είναι ασθενής, δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του χωρίς συνέπειες, χωρίς να θεωρηθεί δηλαδή ότι παραιτείται.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος δικαιούται να απουσιάσει:

– Ένα μήνα , αν υπηρετεί μέχρι 4 χρόνια

– Τρεις μήνες, αν υπηρετεί 4 μέχρι 10 χρόνια

– Τέσσερις μήνες, αν υπηρετεί από 10 μέχρι 15 χρόνια

– Έξι μήνες, αν υπηρετεί από 15 χρόνια και πάνω.

Σε περίπτωση που η ασθένεια είναι μεγαλύτερης διάρκειας, δε θεωρείται ότι ο εργαζόμενος απεχώρησε οικειοθελώς, καθώς για κάτι τέτοιο πρέπει να αποδεικνύεται και η αντίστοιχη βούληση του εργαζόμενου. Σε περίπτωση όμως που ο εργοδότης θεωρήσει την απουσία του εργαζομένου ως οικειοθελή αποχώρηση, ο τελευταίος μπορεί να αξιώσει μισθούς υπερημερίας και επιστροφή στη θέση  του είτε αποζημίωση απόλυσης.