Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
November 30, 2021
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ
December 1, 2021
ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
November 30, 2021
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ
December 1, 2021
Share

Η εκ περιτροπής εργασία είναι μια μορφή μερικής απασχόλησης, κατά την οποία ο εργαζόμενος εργάζεται είτε λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα, είτε λιγότερες από 4 εβδομάδες το μήνα, είτε λιγότερους από 12 μήνες κατ’ έτος, αλλά πάντως με πλήρες ημερήσιο ωράριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 ν. 1892/1990, το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη εφόσον α) έχουν περιοριστεί σημαντικά οι δραστηριότητες της επιχείρησης, β) έχει προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων , γ) η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες κατά ημερολογιακό έτος και δ) η απόφαση του εργοδότη κοινοποιηθεί εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου ( Α.Π. 1044/2020) , η παράλειψη της ενημέρωσης και διαβούλευσης, ή η πλημμελής διενέργειά της, καθιστά παράνομη και άκυρη την επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, στοιχειοθετώντας μάλιστα μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Αυτό σημαίνει πως ο εργαζόμενος δικαιούται α) να αποδεχθεί την αλλαγή, οπότε επέρχεται έγκυρη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, β) να εμμείνει στους αρχικούς όρους της σύμβασης, αρνούμενος να παρέχει την εργασία του με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, οπότε ο εργοδότης αν δεν δέχεται να τον απασχολεί κατά αυτόν τον τρόπο καθίσταται υπερήμερος και οφείλει μισθούς υπερημερίας ( ΑΚ 656) και γ) να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και να αποχωρήσει αξιώνοντας την αποζημίωση απόλυσης ( άρθρο 7 ν.2112/1920).

Δικηγόρος Εργατολόγος