ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;
November 30, 2021
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
December 1, 2021
Share

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΑΙβ/8577/1983 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία.

Εάν δεν το έχουν, τότε η σύμβαση εργασίας τους θεωρείται άκυρη, με συνέπεια να διατελούν σε απλή σχέση εργασίας με το εργοδότη. Έτσι, αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού, έστω και χωρίς καταγγελία της σύμβασης ή μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δεν περιέρχεται σε υπερημερία και δεν οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Ωστόσο, αν αποκτηθεί στην πορεία το απαιτούμενο βιβλιάριο, τότε θεωρείται ότι η σύμβαση επικυρώνεται αναδρομικά (Α.Π. 1719/2010). Επιπλέον, το βιβλιάριο πρέπει να ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε 5 έτη.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά μόνο το κυρίως ξενοδοχειακό προσωπικό. Εξαιρούνται για παράδειγμα οι ηλεκτρολόγοι, μουσικοί και το προσωπικό διεύθυνσης (Α.Π. 906/1998).

Δικηγόρος Εργατολόγος