ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

ΤΑ 100 ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΕΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ | ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
December 3, 2021
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ 60ΑΡΗΔΕΣ
December 4, 2021
ΤΑ 100 ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΕΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ | ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
December 3, 2021
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ 60ΑΡΗΔΕΣ
December 4, 2021
Share

Η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, αλλά και η ίδια η συνταξιοδότηση εργαζομένου, δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της σύμβασης εργασίας. Έτσι, προκειμένου να λυθεί η σύμβαση εργασίας πρέπει είτε ο εργαζόμενος να αποχωρήσει οικειοθελώς, είτε ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύμβασή του.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο λύσης της σύμβασης, ο μισθωτός δικαιούται 40% της αποζημίωσης απόλυσης εάν είναι επικουρικά ασφαλισμένος και 50% της αποζημίωσης εάν δεν είναι επικουρικά ασφαλισμένος.

Αναφορικά με τους εργατοτεχνίτες, μέχρι σήμερα οφειλόταν 40% της αποζημίωσης απόλυσης στον οικειοθελώς αποχωρούντα που είναι επικουρικά ασφαλισμένος και 50% της αποζημίωσης για τον μη επικουρικά ασφαλισμένο. Ο δε απολυόμενος εργατοτεχνίτης, λάμβανε μέχρι σήμερα ολόκληρη την αποζημίωση απόλυσης. Από 01-01-2022, σύμφωνα με το άρθρο 64§3 ν.4808/2021, καταργείται η διάκριση υπαλλήλων και εργατοτεχνίτων, επομένως ισχύουν μόνο τα όσα αναφέρθηκαν στη δεύτερη παράγραφο.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ