ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΕΜΒΟΛΙΟ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
December 5, 2021
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
December 6, 2021
ΕΜΒΟΛΙΟ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
December 5, 2021
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
December 6, 2021
Share

Κατ’ αρχήν, ο εργαζόμενος που απασχολείται από περισσότερους του ενός εργοδότες δικαιούται κανονικά την αποζημίωση απόλυσης του ν. 2112/1920, με ύψος ανάλογο της προϋπηρεσίας του, από κάθε ένα από τους εργοδότες του.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η απασχόληση σε έναν εργοδότη υπερβαίνει το νόμιμο ημερήσιο ωράριο, παρότι η σύμβαση αυτή είναι άκυρη. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η μη καταβολή της αποζημίωσης, όπως και η τυχόν μη τήρηση του έγγραφου τύπου,  δεν επιφέρει ακυρότητα της απόλυσης.

Αντίθετα, στον δημόσιο τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν τυχόν απασχολούνται από διαφορετικό εργοδότη, δεν δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης.

Δικηγόρος Εργατολόγος