ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΜΠΑΡΑΖ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
December 7, 2021
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ZOOM!
December 7, 2021
Share

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας (κάρτα ανεργίας) είναι δυνατή από 20 μέρες πριν έως την ημερομηνία λήξης του, είτε ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών ΤΑXISnet, είτε δια ζώσης σε κατάστημα Κ.Ε.Π.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει ανανέωση στον προβλεπόμενο χρόνο, το δελτίο διαγράφεται αυτόματα. Ο πολίτης, εφόσον παραμένει άνεργος, δικαιούται βέβαια να εκδώσει νέο δελτίο ανεργίας, αλλά αυτό θα έχει το μειονέκτημα ότι δε θα περιλαμβάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανεργίας, αλλά μόνο το διάστημα από την έκδοση του νέου δελτίου και μετά.

Ο πολίτης δικαιούται στην περίπτωση αυτή, αφού έχει εκδώσει το νέο δελτίο, να υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κατά τόπο αρμόδιου καταστήματος του Ο.Α.Ε.Δ. μια « Ένσταση- Αίτηση Συνένωσης Καρτών». Στην αίτηση αυτή πρέπει να προβάλλει λόγους που αντικειμενικά εμπόδισαν την εμπρόθεσμη ανανέωση της κάρτας ( π.χ. ιατρικοί λόγοι) και να ζητήσει να περιληφθεί το συνολικό διάστημα ανεργίας στην νέα κάρτα. Η απάντηση του Ο.Α.Ε.Δ. έρχεται εντός 1 μήνα.