ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ EMAIL;
December 8, 2021
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;
December 9, 2021
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ EMAIL;
December 8, 2021
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;
December 9, 2021
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί μονομερή απευθυντέα δικαιοπραξία, η οποία παράγει τα αποτελέσματά της από την περιέλευσή της στον εργαζόμενο.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ο εργοδότης δεν δικαιούται να ανακαλέσει την καταγγελία. Ωστόσο, είναι δυνατόν να συγκατατεθεί ο εργαζόμενος στην «εκπρόθεσμη» ανάκληση και αυτή να ισχυροποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση δρα αναδρομικά, δηλαδή θεωρείται ότι η σύμβαση ουδέποτε λύθηκε και συνεχίζει ως αρχικά είχε. Δεν έχει νομική σημασία το αν τυχόν ο εργοδότης κοινοποίησε την καταγγελία εκ παραδρομής.

Η συναίνεση του εργαζόμενου στην ισχυροποίηση της ανάκλησης και τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας δύναται να είναι και σιωπηρή, συναγόμενη από τη συμπεριφορά του. Θα πρέπει, δηλαδή, να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του κανονικά, δίχως κάποιο παράπονο ή επιφύλαξη, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Δικηγόρος Εργατολόγος