Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – BONUS;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
September 11, 2018
Share

Oποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική εξέλιξη του εργαζόμενου

(π.χ. χαρτί προϋπηρεσίας, τέκνων κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στον εργοδότη σου και να αποδεικνύεται η γνωστοποίηση αυτού. Έτσι μόνο θα αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και αμφιβολίες ως προς το δικαιούμενο μισθό με βάση τα στοιχεία αυτά. Τότε μπορούν να αποφευχθούν δικαστικές διαμάχες του τύπου, “είχα γνωστοποιήσει την προϋπηρεσία μου…το πτυχίο μου κλπ”.