ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟ;
December 13, 2021
ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
December 14, 2021
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα, σε αντίθεση με το θάνατο εργαζομένου, που επιφέρει σε κάθε περίπτωση λύση της σύμβασης εργασίας, δεν ισχύει το ίδιο με τον θάνατο του εργοδότη.

Σε περίπτωση που αποβιώσει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια ισχύος μιας σύμβασης εργασίας, τότε μόνο λύεται η σύμβαση, όταν «  τα μέρη απέβλεψαν κυρίως στο πρόσωπό του (ενν. του εργοδότη)» .  Ένα παράδειγμα είναι όταν μια γηροκόμος έχει συμφωνήσει να φροντίζει ένα συγκεκριμένο υπερήλικα. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο μπορεί, κατ’ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, να επιδικάσει στον εργαζόμενο εύλογη αποζημίωση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, με τον θάνατο του εργοδότη, η σύμβαση συνεχίζεται, με τους κληρονόμους να διαδέχονται τον θανόντα, εφόσον αυτοί συνεχίζουν την επιχείρηση. Η σύμβαση μεταβιβάζεται στην κατάσταση ακριβώς που βρισκόταν προτού μεσολαβήσει ο θάνατος, δηλαδή οι αποδοχές είναι ίδιες, το ωράριο παραμένει ίδιο και σε περίπτωση απόλυσης, η οφειλόμενη αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στον θανόντα αρχικό εργοδότη.

Δικηγόρος Εργατολόγος