ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ;

Share

Οι μερικώς απασχολούμενοι δικαιούνται

κανονικά άδεια και επίδομα άδειας, υπό τους ίδιους όρους με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Οι αποδοχές και το επίδομα άδειας, υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν κατά η διάρκεια της άδειάς τους.