ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ;

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ | ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ | ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ;
March 3, 2019
ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΛΠ «ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΥΣ 6/2012
March 5, 2019
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ | ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ | ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ;
March 3, 2019
ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΛΠ «ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΥΣ 6/2012
March 5, 2019
Share

Οι μερικώς απασχολούμενοι δικαιούνται

κανονικά άδεια και επίδομα άδειας, υπό τους ίδιους όρους με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Οι αποδοχές και το επίδομα άδειας, υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν κατά η διάρκεια της άδειάς τους.