ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΧΑΟΣ
January 4, 2022
«ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ» ΜΕ ΤΑ RAPID TEST ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ: ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
January 4, 2022
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 2837/2000, όπως εξειδικεύτηκε ερμηνευτικά με την Εγκύκλιο 56/2000 του τότε Ι.Κ.Α., οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες, δικαιούνται «εισοδηματική ενίσχυση».

Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στο ότι η ασφαλιστική εισφορά του εργαζόμενου, της τάξεως 6,67% του μισθού του, δεν παρακρατείται από τον εργοδότη, όπως κανονικά γίνεται, αλλά αποδίδεται απευθείας στον μισθωτό. Με άλλα λόγια, ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς.

Πρώτη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ενίσχυσης αυτής είναι να είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος στον Ε.Φ.Κ.Α.. Δεύτερη προϋπόθεση αποτελεί, προκειμένου για υπάλληλο, να εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 25 μέρες το μήνα, με εξαίρεση τον μήνα πρόσληψης. Επομένως, αφορά εργαζόμενους με 6ημερο σύστημα εβδομαδιαίας απασχόλησης. Προκειμένου για εργατοτεχνίτες/ημερομισθίους, δεν αποτελεί κριτήριο ο αριθμός ημερών εργασίας ανά μήνα, αρκεί να πρόκειται για πλήρη απασχόληση. Υπενθυμίζεται ότι η, κατά άρθρο 65 ν. 4808/2021, από 01-01-2022 κατάργηση της διάκρισης εργατοτεχνίτη-υπαλλήλου αφορά μόνο τις ρυθμίσεις για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Από την «επιδότηση» εξαιρούνται:

α) εργαζόμενοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί,

β) εργαζόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές που υπάγονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων,

γ) πρόσωπα που ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, όπως φορτοεκφορτωτές, ασφαλισμένοι μέσω σωματείων ή συνεταιρισμών κτλ.

δ) απασχολούμενοι σε οικοδομικοτεχνικές εργασίες που ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού.

Δικηγόρος Εργατολόγος