ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕΝΩ ΣΠΙΤΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ
January 9, 2022
ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;
January 11, 2022
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕΝΩ ΣΠΙΤΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ
January 9, 2022
ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;
January 11, 2022
Share

Οι αξιώσεις του εργαζόμενου που πηγάζουν από άκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του υπόκεινται σε τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία, ενώ οι αξιώσεις που σχετίζονται με την αποζημίωση απόλυσης υπόκεινται σε εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία, με συνέπεια να απόλλυνται μετά από το πέρας των περιόδων αυτών.

Οι υπόλοιπες εργατικές αξιώσεις (π.χ. καταβολή δεδουλευμένων) υπόκεινται στην 5ετή παραγραφή του ΑΚ 250, περ. 7’. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 5 χρόνια από τη γέννηση της αξίωσης, εξακολουθούν μεν να υφίστανται νομικά, αλλά δεν μπορούν να επιδιωχθούν δικαστικά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μένει εντελώς απροστάτευτος.

Ο εργαζόμενος δικαιούται, λοιπόν, και για παραγραφείσες αξιώσεις του έναντι του εργοδότη, να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ( ΑΚ 325), δηλαδή να δηλώσει ότι αρνείται να παρέχει την εργασία του έως ότου ο εργοδότης εκπληρώσει τις απέναντί του υποχρεώσεις. Η επίσχεση ασκείται με εξώδικη, άτυπη δήλωση του εργαζόμενου.

Συνέπεια άσκησης της επίσχεσης εργασίας είναι ότι ο μισθωτός νόμιμα απέχει από την εργασία του, ενώ ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος  και οφείλει μισθούς υπερημερίας παρότι δεν δέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού.

Δικηγόρος Εργατολόγος