ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
January 10, 2022
ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ! ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
January 11, 2022
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
January 10, 2022
ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ! ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
January 11, 2022
Share

Η λήψη αναρρωτικής άδειας αποτελεί ζήτημα το οποίο διέπεται από διαδικαστικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν από τον εκάστοτε υπάλληλο που νοσεί και είναι αναγκαίο να απουσιάσει από την εργασία του, προκειμένου να μην θεωρηθεί η απουσία του αδικαιολόγητη.

Κατ αρχάς, για την λήψη βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών, μέχρι τη συμπλήρωση των 8 ημερών κατ έτος, ο υπάλληλος θα πρέπει να αποτίνεται  στον θεράποντα ιατρό του ο οποίος με την γνωμάτευσή του θα προτείνει την χορήγηση της άδειας από την εργασία ή εναλλακτικά για δύο αναρρωτικές άδειες (όχι όμως διαδοχικές) ο υπάλληλος μπορεί να υποκαταστήσει την γνωμάτευση γιατρού με την χορήγηση στην υπηρεσία υπεύθυνης δήλωσης του με την οποία να βεβαιώνει ότι νοσεί.

Η  ως άνω διαδικασία αλλάζει εφόσον ο υπάλληλος εξαντλήσει τις 8 ημέρες άδειας κατ έτος οπότε η υπηρεσία, για να επιτραπεί η λήψη περαιτέρω ημερών αδείας, θα καλέσει τον υπάλληλο ενώπιον Υγειονομικής Επιτροπής η οποία θα αποφασίσει την χορήγηση περαιτέρω αναρρωτικών αδειών. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές ο υπάλληλος, εφόσον πρέπει να απουσιάσει δικαιολογημένα λόγω ασθενείας από την εργασία του, οφείλει να προσέλθει στην Υγειονομική Επιτροπή κατόπιν της σχετικής κλήσης διαφορετικά θα υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης προσέλευσης για ιατρική εξέταση(άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιε Ν. 3594.2007)  .

Ένα εύλογο ερώτημα το οποίο ενδέχεται να απασχολήσει τον υπάλληλο που έχει υπερβεί της 8 ημέρες άδειας κατ έτος, ενόψει και της μαινόμενης πανδημικής κρίσης, είναι το τι πρέπει να πράξει εφόσον αδυνατεί να προσέλθει στην Υγειονομική Επιτροπή (πχ επειδή το επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, βρίσκεται σε καραντίνα, νοσεί με covid, επειδή νοσηλεύεται κ.α). Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως η Υπηρεσία και η Επιτροπή, να υποβάλλεται αίτημα παράτασης, ώστε η άρνηση να κρίνεται αιτιολογημένη και ο υπάλληλος να μην χαρακτηρισθεί  πειθαρχικά υπόλογος.

Δικηγόρος Εργατολόγος