ΠΟΤΕ ΖΗΤΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID
January 12, 2022
ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
January 13, 2022
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID
January 12, 2022
ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
January 13, 2022
Share

    Η απουσία υπαλλήλου από τα καθήκοντά του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εφόσον ο υπάλληλος δεν τηρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, ακόμα και αν η απουσία αυτή είναι δικαιολογημένη.

Ο υπάλληλος ο οποίος εξαιτίας ασθενείας αναγκάζεται να απουσιάσει από την υπηρεσία του οφείλει να ζητήσει αναρρωτική άδεια από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο προκειμένου η απουσία του να αξιολογηθεί ως δικαιολογημένη από την υπηρεσία του. Σημαντικό είναι γνωρίζει ο υπάλληλος ότι εφόσον απουσιάσει από την εργασία, χωρίς να έχει αιτηθεί τη λήψη άδειας, η αποχή του από τα καθήκοντά του θα θεωρηθεί αδικαιολόγητη ακόμα και αν δεν έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο των αδειών που δικαιούται από το νόμο να λάβει για το λόγο ότι δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία.

Η δικαιολόγηση της απουσίας χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας μπορεί να γίνει δεκτή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις σοβαρών ψυχικών νοσημάτων όπου η παράτυπη συμπεριφορά δεν μπορεί να καταλογιστεί στον υπάλληλο και εν γένει καταστάσεων υγείας τέτοιας σοβαρότητας εξαιτίας των οποίων ο υπάλληλος δεν μπορεί να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία του ή να υποβάλει εγκαίρως αίτηση για λήψη αναρρωτικής άδειας. Επομένως, ο υπάλληλος οφείλει να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την κατάσταση της υγείας του και να αιτηθεί τη λήψη αναρρωτικής άδειας άμεσα και εγκαίρως ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αν η έγκαιρη ενημέρωση είναι αδύνατη λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος  υγείας που αντιμετωπίζει (νοσηλεία σε νοσοκομείο, εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση κ.α.).

Δικηγόρος Εργατολόγος