ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΥ – ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;
January 17, 2022
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΑΓΑΓΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;
January 19, 2022
Share

Η εργασιακή καθημερινότητα του δημοσίου υπαλλήλου ενδέχεται να παρατηρηθούν έκνομες ενέργειες, παραβιάσεις του υπαλληλικού κώδικα ή καταχρηστική άσκηση εξουσίας εκ μέρους των προϊσταμένων εις βάρος των υφιστάμενων δημοσίων υπάλληλών.

Το ερώτημα που γεννάται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής: Μπορεί ο εργαζόμενος να υποβάλλει αναφορά παραπονούμενος για τις ενέργειες του προϊσταμένου του και ποιοι είναι οι περιορισμοί τους οποίους θα πρέπει να έχει υπόψιν κατά τη σύνταξη της εν λόγω αναφοράς;

Κατ’ αρχάς οι ενέργειες των προϊσταμένων δεν τίθενται στο απυρόβλητο και ο δημόσιος υπάλληλος που επιχειρεί να ασκήσει κριτική κατά ανώτερου υπαλλήλου μπορεί να το πράξει με την υποβολή αναφοράς. Ωστόσο, σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψιν ότι η κακόβουλη άσκηση κριτικής προϊσταμένου που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά  απρεπείς εκφράσεις συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιζ Ν. 3594.2007) και επισύρει ευθύνη του υπαλλήλου.

Προκειμένου, επομένως, ο υπάλληλος να διαμαρτυρηθεί για τις ενέργειες προϊσταμένου του, χωρίς να υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, θα πρέπει η κριτική που θα ασκήσει  να αφορά αποκλειστικά τον τρόπο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του προϊσταμένου, η αναφορά να μην γίνει δημόσια αλλά αυστηρώς υπηρεσιακά και η έκφραση της όποιας δυσαρέσκειας να γίνει χωρίς έκφραση αναξιοπρεπών ή ανάξιων εκφράσεων. Ωστόσο, σημαντικό είναι να καταστεί αντιληπτό, ότι ακόμα και αν οι αιτιάσεις που αποδίδει ο υπάλληλος στον προϊστάμενό του (πχ αμφισβήτηση της νομιμότητας των ενεργειών του) κριθούν τελικά ως αβάσιμες  αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο υπάλληλος που την συνέταξε υπέδειξε αναξιοπρεπή συμπεριφορά και υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα εφόσον συνέταξε την αναφορά του υπό τις ως άνω προυποθέσεις.

Δικηγόρος Εργατολόγος