ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΑΓΑΓΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΥ – ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
January 18, 2022
Η ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ COVID
January 19, 2022
ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΥ – ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
January 18, 2022
Η ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ COVID
January 19, 2022
Share

            Κατ΄ αρχήν, στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως κατεξοχήν η Ανώνυμη Εταιρία  και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας. Αυτά βαραίνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτήσεις των εργαζόμενων της εταιρίας ( π.χ. δεδουλευμένοι μισθοί).

Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να ευθύνονται οι διοικούντες την εταιρία για τη μη καταβολή δεδουλευμένων στην περίπτωση που αυτή αποτελεί συγχρόνως και αδικοπραξία ( ΑΚ 914).  Αδικοπραξία αποτελεί η μη καταβολή δεδουλευμένων όταν αυτή είναι υπαίτια ( οφειλόμενη σε δόλο ή αμέλεια) και όταν από την εν γένει συμπεριφορά του διοικούντος το νομικό πρόσωπο προκύπτει επιδίωξη ματαίωσης των απαιτήσεων των εργαζόμενων.

Έτσι, στην απόφαση 1077/2016 του Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εταιρίας, ο οποίος μεταβίβασε σειρά εργαζομένων από θυγατρικές εταιρίες στη μητρική, με σκοπό την αύξηση του παθητικού της τελευταίας και την υπαγωγή στην διαδικασία της εξυγίανσης, ευθύνεται εις ολόκληρον με την εταιρία για τους μισθούς των εργαζόμενων. Ο λόγος είναι ότι επιχειρούσε να μειώσει τη περιουσία του ώστε να καταστεί ανέφικτη η ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων.

Δικηγόρος Εργατολόγος