ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
January 14, 2022
ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΥ – ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
January 18, 2022
Share

Η απασχόληση σε δημόσια υπηρεσία μπορεί να προσφέρει στον δημόσιο υπάλληλο το χρόνο να αξιοποιεί τις δεξιότητές του και στο πλαίσιο δευτερεύουσας εργασίας.

Ο υπάλληλος όμως που θέλει να ασκήσει δευτερεύουσα ιδιωτική εργασία κατά το χρόνο που δεν απασχολείται στην υπηρεσία του υπόκειται σε περιορισμούς. Ειδικότερα, η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει την ευθύνη του υπαλλήλου(άρθρο 107 παρ. 1 περ. κε Ν. 3594.2007).

Συνεπώς, η άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή είναι νόμιμη μόνο εφόσον ο εργαζόμενος ζητήσει από την υπηρεσία να του χορηγηθεί άδεια προς τούτο. Αφού ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για να ασκήσει εξωυπηρεσιακή επαγγελματική δραστηριότητα,  το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο θα κρίνει με αιτιολογημένη γνώμη αν η εν λόγω δραστηριότητα είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου, αν δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, αν εξ αυτής μειώνεται το κύρος του υπαλλήλου, αν μπορεί να παρασχεθεί σε τόπο και χρόνο που δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητα του υπαλλήλου να ανταποκριθεί στα κύρια καθήκοντά του και αν το ιδιωτικό συμφέρον του υπαλλήλου από την άσκηση ιδιωτικού έργου έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της υπηρεσίας.

Κατά κανόνα, η άδεια δεν χορηγείται αν η εξωυπηρεσιακή δραστηριότητα είναι όμοια ή παρόμοια ή εν πάσει περιπτώσει σχετίζεται με εκείνη που  αποτελεί αντικείμενο των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου και εξ αυτού του λόγου δημιουργείται σύγχυση μεταξύ δημοσίου λειτουργήματος και ιδιωτικής δραστηριότητας.

Δικηγόρος Εργατολόγος