Η ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ COVID

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΑΓΑΓΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;
January 19, 2022
ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ COVID-19: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
January 20, 2022
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΑΓΑΓΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;
January 19, 2022
ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ COVID-19: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
January 20, 2022
Share

Νόσηση τέκνου από COVID – Τι άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος γονέας;

(αρκεί απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σήμερα με rapid test)


 • ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ (ΑΡΘ 16 Ν. 4722/2020 (Α 177)

Οι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον τα τέκνα τους νοσούν και  φοιτούν μέχρι και Γ’ του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, δικαιούνται να παρέχουν εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών.


 • ΕΦΟΣΟΝ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ:

Δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από COVID που χορηγείται για τις 4  πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την 5η ημέρα δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

H άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή την  νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η άδεια χορηγείται σε έναν εκ των γονέων που είναι δικαιούχοι. Αν ο ένας εκ των γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο από COVID ή έχει αναπηρία εξήντα τοις εκατό (67%) και άνω.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ: λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους, κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες από τον εργοδότη και την 4η ημέρα από ΕΦΚΑ. Η 5η ημέρα εφόσον συνιστά άδεια αμείβεται από τον εργοδότη.


 • ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΑΡΘ. 42 Ν. 4808/21)

Κατόπιν αιτήσεως του εργαζόμενου, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε 8 εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 14 εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.


 • ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ (ΑΡΘ 44 Ν. 4808/21)

Στους εργαζόμενους γονείς, χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.

Η άδεια αυτή αποτελεί δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΟΤΑΝ ΝΟΣΕΙ ΑΠΟ COVID Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ (αρκεί απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σήμερα με rapid test)

 • Δικαιούνται να παρέχουν εργασία τους εξ αποστάσεως εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως (5) εργάσιμων ημερών.

 • ΕΦΟΣΟΝ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ:

Δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης από COVID.

Η άδεια αυτή:

 • συνιστά άδεια ασθενείας, συνεπώς ο εργαζόμενος δεν εργάζεται καθ οιονδήποτε τρόπο.
 • χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.
 • για την χορήγηση της δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, αρκεί rapid test ή pcr
 • για την επιδότηση της από τον ΕΦΚΑ απαιτείται ιατρική γνωμάτευση

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ:

 • Για τις 3 πρώτες ημέρες ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού.
 • Για τις 2 επόμενες ο εργοδότης καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ.

Δείτε τα παρακάτω σχετικά video: