ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ?

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4472/2017
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΘΩ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4472/2017
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΘΩ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3996/2011,

απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας της εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό, ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό.  Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο εργοδότης δεν γνώριζε την εγκυμοσύνη της εργαζόμενης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η εργαζόμενη δεν έχει προϋπηρεσία. Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει την έγκυο εργαζόμενη, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος όμως δε δύναται σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με την εγκυμοσύνη.