Μπορεί ο εργοδότης μου να έχει υβριστική συμπεριφορά σε βάρος μου;

Η στάση «φάντασμα» των εργοδοτών | Νέα άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
November 16, 2022
Τι δικαιούμαι σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης;
November 17, 2022
Η στάση «φάντασμα» των εργοδοτών | Νέα άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
November 16, 2022
Τι δικαιούμαι σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης;
November 17, 2022
Share

Ο εργοδότης, ως συμβαλλόμενος, οφείλει κατ’ αρχήν να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την καλή πίστη, όπως επιτάσσει το άρθρο 288 του Αστικού Κώδικα.

Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να προσβάλλει την ηθική υπόσταση του εργαζομένου και γενικά την προσωπικότητά του.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί από τον εργαζόμενο ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του, η οποία ισούται με καταγγελία της σύμβασής του.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, γεννάται αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Δικηγόρος Εργατολόγος