ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΕ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΛΛΟΥ
January 22, 2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
January 23, 2022
Share

Η διάπραξη ποινικού αδικήματος είναι μια από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαλλάσσεται ο εργοδότης από την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης στο μισθωτό ( άρθρο 5§1).

Προφανώς όμως, ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η μήνυση ήταν ψευδής και που δεν διέπραξε ο εργαζόμενος κάποιο ποινικό αδίκημα.

Έτσι, σύμφωνα με τα άρθρα 5§2 ν. 2112/1920 και 7§2 ν. 3198/1955, εάν ο απολυθείς εργαζόμενος απαλλαγεί της κατηγορίας με βούλευμα ή δικαστική απόφαση, τότε κατόπιν κοινοποίησης στον εργοδότη του βουλεύματος ή της δικαστικής απόφασης εφαρμόζονται αναδρομικά οι διατάξεις για την αποζημίωση απόλυσης. Επομένως, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την νόμιμη αποζημίωση εντός ευλόγου χρόνου.

Ειδεμή, και εφόσον ο εργαζόμενος συνοδεύει την κοινοποίηση της αθώωσής του με δήλωση ότι θέτει την εργασία του στη διάθεση του εργοδότη ή ότι ζητά την αποζημίωση, η καταγγελία θεωρείται άκυρη, ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Η γνωστή τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για τη διεκδίκηση μισθών υπερημερίας και η αντίστοιχη εξάμηνη για τη διεκδίκηση αξιώσεων σχετικά με την αποζημίωση απόλυσης ( άρθρο 6§1+2 ν. 3198/1955) ξεκινούν από την κοινοποίηση της αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος.

Εννοείται, ότι εάν η αθώωση του εργαζόμενου έχει εμφιλοχωρήσει πριν γίνει η καταγγελία του εργοδότη χωρίς αποζημίωση με επίκληση από τον εργοδότη της κατηγορίας, τότε η καταγγελία είναι εξυπαρχής άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη ( ΑΚ 180).

Δικηγόρος Εργατολόγος