ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ;

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ
July 5, 2022
Ο ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
July 8, 2022
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ
July 5, 2022
Ο ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
July 8, 2022
Share

Όταν, κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας απαιτείται η κατοχή ειδικού πιστοποιητικού υγείας, ενώ αυτό δεν υπάρχει,  η σύμβαση θεωρείται άκυρη.

Σύμφωνα με τη νομολογία, στις περιπτώσεις αυτές, η ακυρότητα ανατρέχει στην έναρξη της σύμβασης εργασίας. Έτσι, θεωρείται ότι η σύμβαση δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα όταν ο εργαζόμενος εγείρει αξιώσεις από τη σύμβαση, κυρίως εξαιτίας της απόλυσής του. Τότε, ο εργαζόμενος, λόγω της ακυρότητας της σύμβασης, δε θα μπορεί να έχει καμία αξίωση από αυτήν. Θα μπορεί, ωστόσο, να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα του με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αξιώνοντας δηλαδή τον πλουτισμό που αποκόμισε ο εργοδότης από την παρασχεθείσα εργασία σε εκτέλεση της άκυρης σύμβασης. Ο πλουτισμός αυτός θα προσδιορισθεί με βάση τον νόμιμο μισθό, ο οποίος ενδέχεται να είναι χαμηλότερος από τον πραγματικά καταβαλλόμενο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αποδοχών που άλλως θα εδικαιούτο ο εργαζόμενος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για  τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και τις προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας τη νύκτα ή τις Κυριακές, τα οποία καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση, καθώς προβλέπονται ευθέως από τον νόμο, χωρίς να προϋποθέτουν έγκυρη σύμβαση εργασίας.

Δικηγόρος Εργατολόγος