ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
February 2, 2022
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ
February 4, 2022
Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
February 2, 2022
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ
February 4, 2022
Share

Η πτώχευση, ως γεγονός τεράστιας σημασίας για την επιχείρηση, δεν μπορεί να αφήνει ανεπηρεάστη τη λειτουργία της εργασιακής σύμβασης.

Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι μόνη η πτώχευση δεν επιφέρει λύση της σύμβασης εργασίας ( άρθρο 34§1 ν. 3588/2007)

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η πτώχευση έχει ως συνέπεια αφενός τη στοιχειοθέτηση σπουδαίου λόγου για την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κι αφετέρου την εγκυρότητα της καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

Εντούτοις, αυτό δε σημαίνει ότι η αξίωση για την αποζημίωση απόλυσης απόλλυται, αλλά ο εργαζόμενος τη διατηρεί και μάλιστα η αξίωση αυτή κατατάσσεται προνομιακώς στην 3η σειρά των προνομιούχων απαιτήσεων ( άρθρο 975 ΚπολΔ).

Δικηγόρος Εργατολόγος