Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
February 1, 2022
Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
February 2, 2022
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
February 1, 2022
Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
February 2, 2022
Share

Ως γνωστόν, ο εργαζόμενος που αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία του με παραίτηση, δε δικαιούται αποζημίωση απόλυσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 3198/1955, εάν η αποχώρηση αυτή του εργαζόμενου γίνεται με την συγκατάθεση του εργοδότη μετά από 15ετή υπηρεσία σε αυτόν, τότε ο πρώτος δικαιούται το 50% της αποζημίωσης απόλυσης. Η συγκατάθεση μπορέι να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή και πρέπει υποχρεωτικά να δίνεται προτού αποχωρήσει ο μισθωτός. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η συγκατάθεση αυτή παρέχεται εκ των προτέρων, περιεχόμενη σε Κανονισμό Εργασίας ή σε Συλλογική Σύμβαση ή ακόμα και σε ατομική σύμβαση ή επιχειρησιακή συνήθεια.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης δεν είναι απολύτως ελεύθερος να παραχωρήσει ή όχι τη συγκατάθεσή του, καθώς η ευχέρεια του αυτή ελέγχεται κατά το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα για κατάχρηση δικαιώματος. Μπορεί να θεωρηθεί, δηλαδή, σε περίπτωση κακόπιστης άρνησης του εργοδότη και μη συνδρομής κάποιου επιτακτικού συμφέροντος από την πλευρά του για την άρνηση αυτή, ότι έδρασε καταχρηστικά και άρα παράνομα, οπότε η μισή αποζημίωση θα οφείλεται κανονικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ισχύει και για τη μειωμένη αυτή αποζημίωση η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6§2 ν. 3198/1955

Δικηγόρος Εργατολόγος