Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΡΓΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
January 26, 2022
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
January 26, 2022
ΑΡΓΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
January 26, 2022
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
January 26, 2022
Share

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να μεταβάλλει μονομερώς ο εργοδότης τους όρους εργασίας που έχουν συμφωνηθεί και ισχύουν σε μια εργασιακή σχέση.

Εάν ο εργαζόμενος δε διαμαρτυρηθεί εντός ευλόγου χρόνου από την ενέργεια του εργοδότη, είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι αποδέχθηκε τη μεταβολή, ακόμη κι αν αυτή είναι βλαπτική, οδηγώντας έτσι σε τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του. Έτσι, αν αργότερα αρνηθεί να παράσχει την εργασία του με τους νέους όρους, θα προβαίνει σε αθέτηση της σύμβασης.

Αντιθέτως, εφόσον ο εργαζόμενος διαμαρτυρηθεί με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο εντός ευλόγου χρόνου από την απόφαση του εργοδότη, τότε η τελευταία θα αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, γεννώντας σειρά δικαιωμάτων στον εργαζόμενο, με προεξάρχον το δικαίωμα να θεωρήσει τη σύμβαση καταγγελθείσα από τον εργοδότη, αποχωρώντας με αξίωση αποζημίωσης.

Δικηγόρος Εργατολόγος