ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ;
June 25, 2019
121
Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
June 26, 2019
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ;
June 25, 2019
121
Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
June 26, 2019
Share

Κατ’ αρχήν, ισχύει ο νόμος 4075/12, ο οποίος προβλέπει

άδεια ανατροφής για κάθε γονέα, με διάρκεια τουλάχιστον 4 μήνες και χωρίς αποδοχές.

Επομένως, εφόσον ο νόμος δεν προβαίνει σε καμία διαφοροποίηση, η άδεια αυτή ισχύει είτε για τον πατέρα είτε για τη μητέρα.

Επιπλέον, εάν υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση στον κανονισμό εργασίας ή σε συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας, αυτή υπερισχύει.