ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥ;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ RAPID TEST
February 10, 2022
ΑΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ;
February 11, 2022
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ RAPID TEST
February 10, 2022
ΑΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ;
February 11, 2022

Time

Share

Με έγγραφο της υπηρεσίας διορισμού που κοινοποιείται στον διοριζόμενο υπάλληλο, τάσσεται εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.

Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. Τέτοια λόγοι μπορεί να αποτελούν λόγοι υγείας, ενώ σπανίως γίνονται δεκτό ως εξαιρετικός λόγος που δικαιολογεί  την παράταση προθεσμίας διορισμού το γεγονός ότι ο διοριζόμενος υπάλληλος ασκεί ήδη κάποιο άλλο επάγγελμα.

Δικηγόρος Εργατολόγος