ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΑΝ ΑΝΑΛΑΒΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;
February 13, 2022
ΔΕ ΓΙΝΑΜΕ ΣΟΦΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ
February 14, 2022
ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;
February 13, 2022
ΔΕ ΓΙΝΑΜΕ ΣΟΦΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ
February 14, 2022
Share

Κατ’ αρχήν, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση, μεταξύ άλλων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ, σε συγκεκριμένα ΝΠΙΔ.

Ωστόσο, υπάρχουν διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση και που εξακολουθούν να ισχύουν.

Στην περίπτωση αυτή τόσο το Σύνταγμα όσο και ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζουν πως οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

Δικηγόρος Εργατολόγος