ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;

Η “ΕΞΥΠΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ” ΧΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
February 17, 2022
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;
February 18, 2022
Share

Κατά αρχήν απαγορεύεται στο δημόσιο υπάλληλο να έχει δεύτερη απασχόληση.

Κατ΄ εξαίρεση, μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Περαιτέρω, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση, μεταξύ άλλων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου.

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει διευκρινιστεί ότι η έννοια της άσκησης ιδιωτικού έργου είναι ανεξάρτητη της νομική μορφής του εργοδότη. δηλαδή είναι αδιάφορο αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο η σε Δημόσιους Φορείς. συνεπώς και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει πρώτα ο υπάλληλος να ζητά και να λαμβάνει σχετική άδεια από την υπηρεσία του προκειμένου να ασκήσει έργο με αμοιβή.

Δικηγόρος Εργατολόγος