ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;
February 17, 2022
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
February 19, 2022
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;
February 17, 2022
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
February 19, 2022
Share

Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά.

Για τη χορήγηση, όμως, της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης τμηματικά, και όχι ενιαία,  το αρμόδιο όργανο οφείλει να εκτιμήσει αφενός μεν τη σχετική αίτηση του υπαλλήλου και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος και αφετέρου τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δικηγόρος Εργατολόγος