ΑΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥ;
February 10, 2022
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
February 11, 2022
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥ;
February 10, 2022
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
February 11, 2022
Share

 Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Μέχρι και πρόσφατα ο νόμος προέβλεπε πως ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. όμως με  το νόμος 4674/2020 εισήχθη μία επιπλέον προϋπόθεση.

Κατόπιν αυτού, ήδη προκειμένου ο υπάλληλος να μεταταχθεί  τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, θα πρέπει τόσο στην υπηρεσία υποδοχής όσο υπηρεσία προέλευσης να εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς.

Εάν δεν εφαρμόζεται το ίδιος βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς τότε ο υπάλληλος κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.

Δικηγόρος Εργατολόγος