ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ;

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
June 25, 2019
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
June 25, 2019

Businessman offering for handshake

Share

Όταν μία επιχείρηση μεταβιβάζεται,

μεταβιβάζονται και οι εργασιακές σχέσεις, όπως ακριβώς ίσχυαν πριν τη μεταβίβαση και για τα δύο μέρη της σύμβασης.

Δηλαδή, ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές υφίσταντο, ανάμεσα στον προηγούμενο εργοδότη και τους μισθωτούς. Ως εκ τούτου, ο νέος εργοδότης οφείλει να δεχτεί τη συνέχιση των συμβάσεων εργασίας, ενώ σε περίπτωση που θελήσει να καταγγείλει ορισμένες συμβάσεις, υποχρεούται να υπολογίσει, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, ολόκληρο τον χρόνο εργασίας του μισθωτού στη συγκεκριμένη επιχείρηση.