Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει απαγόρευση της απόλυσης;

Εργαζόμενα μέλη οικογένειας
October 24, 2022
Γραφείο με… κουζίνα και μπάνιο και εργαζόμενοι χωρίς σύνορα
October 25, 2022
Εργαζόμενα μέλη οικογένειας
October 24, 2022
Γραφείο με… κουζίνα και μπάνιο και εργαζόμενοι χωρίς σύνορα
October 25, 2022
Share

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:

Α) Στρατευόμενοι : Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3514/1928, απαγορεύεται η απόλυση των μισθωτών κατά τη διάρκεια της στράτευσης.

Β) Γυναίκες εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης : Απαγορεύεται η απόλυση της εργαζόμενης, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για 16 μήνες μετά τον τοκετό. Αν η εργαζόμενη χρειαστεί να λείψει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό, και το διάστημα αυτό καλύπτεται από την προστασία κατά της απόλυσης.

Γ) Εξαρτημένα άτομα : Απαγορεύεται η απόλυση εξαρτημένου ατόμου, για λόγους που αφορούν στην εξάρτηση, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης, για τέσσερις μήνες μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα αυτό.

Δ) Συνδικαλιστές : Απαγορεύεται η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών, χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.

Δικηγόρος Εργατολόγος