ΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
September 11, 2018
ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
September 11, 2018
Share

Η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών περιλαμβάνει κάποια ουσιώδη στοιχεία,

τα οποία συνοψίζονται κυρίως στην ανεξαρτησία που συγκεντρώνει ο εργαζόμενος. Ειδικότερα, αυτός δεν υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του εργοδότη του, ενώ αναπτύσσει πρωτοβουλία σε σχέση με τον τόπο τον τρόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας.