ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ

ΠΟΤΕ ΠΑΥΕΙ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
February 16, 2022
ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
February 17, 2022
ΠΟΤΕ ΠΑΥΕΙ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
February 16, 2022
ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
February 17, 2022
Share

Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τις τριετίες

Τα ψιλά γράμματα με τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα – Τι ισχύει με την απόφαση του ΣτΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τις τριετίες, καθώς μετά από 2,5 χρόνια το ΣτΕ έβγαλε απόφαση, ωστόσο όπως φαίνεται η σχετική απόφαση δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου, τονίζοντας ότι το ΣτΕ δεν αποφάνθηκε για την υποχρέωση των εργοδοτών να χορηγούν κανονικά τριετίες και λοιπά επιδόματα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Καλείται η κυβέρνηση άμεσα και χωρίς καμμία καθυστέρηση να νομοθετήσει την υποχρεωτική καταβολή των τριετιών. «Η απόφαση του ΣτΕ δεν ικανοποιεί την εργατική πλευρά, ούτε προσφερεται για πανηγυρισμούς», σημειώνει.

Πλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας η ευθύνη να επανέλθουν ή όχι οι τριετίες, τα επιδόματα προϋπηρεσίας δηλαδή, για τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, που είχαν καταργηθεί με ένα από τους μνημονιακούς νόμους του 2012.

Η νομική προσπάθεια του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά μίας εγκυκλίου που εκδόθηκε το 2019 και προέβλεπε την επανενεργοποίηση των τριετιών, δεν ευοδώθηκε επί της ουσίας και απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους.

Το Δικαστήριο, με απόφαση του Δ’ Τμήματος του, έκρινε ότι η εν λόγω εγκύκλιος δεν μπορεί δικαστικά να κριθεί.

Και τούτο, διότι σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η εγκύκλιος του 2019 αποτελεί ερμηνευτική νόμου εγκύκλιο, δηλαδή «πράξη μη εκτελεστή» σύμφωνα με τα νομικά, και ως εκ τούτου δεν μπορεί δικαστικά να κριθεί και να αξιολογηθεί.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η εν λόγω εγκύκλιος «δεν είναι εκτελεστή διότι έχει χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου» και προσθέτουν ότι με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν αποτελούν νομική δέσμευση γι΄ αυτούς».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣτΕ, «δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη (σ.σ.: Εγκύκλιος υπουργείου εργασίας) δεν αποτελεί κατόπιν τούτων εκτελεστή διοικητική πράξη».

Το Δ’ Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και άλλων περιφερειακών εργοδοτικών Ενώσεων να ακυρωθεί η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας της 18ης Φεβρουαρίου 2019, με την οποία δίνονταν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού των 586 ευρώ, του ημερομισθίου των 22,83 ευρώ και την καταβολή τριετιών στους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Οι σύμβουλοι επικρατείας έκριναν πως η επίμαχη υπ’ αριθμ. 7613/395/18.2.2019 εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας, που παρείχε οδηγίες «για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019) είναι καθαρά ερμηνευτική εγκύκλιος και δεν μπορεί να προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παράλληλα , το ΣτΕ επισημαίνει ότι με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθ’ αυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν αποτελούν νομική δέσμευση γι’ αυτούς».

Σύμφωνα με το ΣτΕ, «δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί κατόπιν τούτων εκτελεστή διοικητική πράξη».

Επιπλέον, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι εργοδότες «μπορούν να μη συμμορφωθούν (σ.σ.: στο περιεχόμενο της εγκυκλίου) αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειές τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες».

Οι τριετίες στον κατώτατο μισθό και το ημερομίσθιο αποτελούν αυξήσεις αμοιβών που έχουν σχέση με την προϋπηρεσία των εργαζομένων σε οποιονδήποτε εργοδότη. Το επίδομα προϋπηρεσίας («τριετίες») ισούται με 10% επί του κατώτατου μισθού και μπορούν να καταβληθούν έως τρεις τριετίες κατ’ ανώτατο όριο.

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος σε δήλωση του ανέφερε: «Το ΣτΕ έκρινε ότι η εγκύκλιος Αχτσιόγλου δεν θεσπίζει νομική υποχρέωση για αναγνώριση των τριετιών, καθώς δεν αποτελεί νόμο που εισάγει τέτοια ρύθμιση. Είχα υποστηρίξει από την αρχή την άποψη, ότι απαιτούνταν η θέσπιση διάταξης νόμου, που να ρυθμίζει ρητώς το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, δεν τίθεται κανένα πεδίο αμφισβήτησης του συνυπολογισμού των τριετών στον κατώτατο μισθό, παρά τη σχετική ασάφεια του νόμου του 2013.

Ωστόσο, το υπουργείο Εργασίας οφείλει, πλέον, να αποσαφηνίσει αν θα πρέπει να συνεχίζεται η υποχρεωτική καταβολή τους. Δεν τίθεται ζήτημα εξέλιξης με το «ξεπάγωμα» των τριετιών, λόγω μνημονιακής δέσμευσης της χώρας, μέχρις ότου ο δείκτης της ανεργίας πέσει κάτω από το 10%».

Η δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου

«Με εγκύκλιο που εκδώσαμε τον Φεβρουάριο του 2019, κατά τη θητεία μου στο υπουργείο Εργασίας, καταστήσαμε σαφές ότι οι προσαυξήσεις λόγω μισθολογικών ωριμάνσεων (τριετίες) θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά υπολογισμένες στον νέο κατώτατο μισθό που μόλις είχαμε αυξήσει στα 650 ευρώ. Τότε αυξήθηκαν οι τριετίες κατά 11%, όσο και ο κατώτατος μισθός.

Λίγο διάστημα αργότερα, ο ΣΕΒ επιδίωξε την ακύρωση της εγκυκλίου με αίτησή του στο ΣτΕ και άρα την παραγωγή αποτελέσματος εις βάρος των εργαζομένων. Σημειωτέον ότι ο κ. Σκέρτσος ήταν ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ μέχρι την ανάληψη της υπουργικής θέσης δίπλα στον κ. Μητσοτάκη.

Όπως κάνουν γνωστό πλήθος δημοσιευμάτων σήμερα, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του ΣΕΒ.

Αν και οι λεπτομέρειες της απόφασης δεν είναι γνωστές, καθώς το πλήρες κείμενό της δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, η απόφαση συνιστά μία κρίσιμη νίκη για τους εργαζόμενους. Συνιστά περαιτέρω μία σημαντική δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του κόσμου της μισθωτής εργασίας».

Τι ίσχυε με την εγκύκλιο για τις τριετίες

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός είχει αυξηθεί στα 650 € και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τη μεταβολή αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, υποβάλλοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα«ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 28/02/2019 το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού),συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.

ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr

Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τις τριετίες

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια των εργοδοτικών οργανώσεων να «τινάξουν στον αέρα» την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας του 2019 για τις τριετίες, με τις οποίες δίνονται οδηγίες για τη συνέχιση της καταβολής τους.

Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας χωρίς να μπει στην ουσία της υπόθεσης αλλά για τυπικούς λόγους έκρινε απαράδεκτη την αίτηση που είχε κατατεθεί από τον ΣΕΒ και άλλες περιφερειακές εργοδοτικές οργανώσεις για την ακύρωση της σχετικής εγκυκλίου, κρίνοντας είναι καθαρά ερμηνευτική, άρα μη εκτελεστή πράξη και δε μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας της 18ης Φεβρουαρίου του 2019, οι τριετίες πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται, ενώ δίνονταν  οδηγίες για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού των 586 ευρώ, του ημερομισθίου των 22,83 ευρώ και την καταβολή τους στους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Τι δηλώνει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος σε δήλωση του ανέφερε: «Το δικαστήριο έκρινε ότι η εγκύκλιος Αχτσιόγλου δεν θεσπίζει νομική υποχρέωση για αναγνώριση των τριετιών, καθώς δεν αποτελεί νόμο που εισάγει τέτοια ρύθμιση. Είχα υποστηρίξει από την αρχή την άποψη ότι απαιτούνταν η θέσπιση διάταξης νόμου που να ρυθμίζει ρητά το θέμα. Παρ’ όλα αυτά δεν τίθεται κανένα πεδίο αμφισβήτησης του συνυπολογισμού των τριετιών στον κατώτατο μισθό, παρά τη σχετική ασάφεια του νόμου του 2019. Ωστόσο το υπουργείο πλέον οφείλει να αποσαφηνίσει αν θα πρέπει να συνεχίζεται η υποχρεωτική καταβολή τους. Δεν τίθεται ζήτημα «εξέλιξης» με το ξεπάγωμα των τριετιών λόγω μνημονιακής δέσμευσης της χώρας μας μέχρις ότου ο δείκτης της ανεργίας πέσει κάτω του 10%».

ΠΗΓΗ: zougla.gr