ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ 4487/2017
September 11, 2018
ΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται

με την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του συνεπώς, έχει την εξουσία να ορίζει τις υποχρεώσεις των εργαζομένων του και ό, τι έχει σχέση με την πραγματοποίηση της εργασίας τους, όπως ο καθορισμός του τόπου, του χρόνου και του τρόπου εργασίας. Η εξουσία αυτή ονομάζεται διευθυντικό δικαίωμα. Όμως, το διευθυντικό δικαίωμα δεν μπορεί να ασκείται με τέτοιον τρόπο ώστε να βλάπτονται σημαντικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως η μητρότητα, η οικογένεια, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προσωπικότητα.