ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 25 & 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ;

ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ;
February 23, 2022
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ TEST ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
February 24, 2022
ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ;
February 23, 2022
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ TEST ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
February 24, 2022
Share

Στις 25 και 26 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ως γνωστόν, η χώρα αντιμετώπισε πρωτοφανή χιονόπτωση, η οποία οδήγησε την κυβέρνηση σε κήρυξη γενικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό διαδόθηκαν κάποιες ανακρίβειες σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα ότι γινόταν λόγος για «αργία» αντί για αναστολή λειτουργίας, καθώς και ότι γινόταν λόγος για οφειλή προσαύξηση 75% επί της αμοιβής, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

Ο εντελώς πρόσφατος ν. 4892/2022 ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα ζητήματα της αμοιβής των ημερών αυτών. Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 20§1, το σύνολο των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών που αφορούν στις ημέρες αυτές καλύπτονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. ή , εφόσον πρόκειται για ασφάλιση σε άλλο οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως οι εισφορές δεν βαραίνουν τα μέρη της εργασιακής σχέσης.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 20§2, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ημέρες αυτές, χωρίς κάποια προσαύξηση. Αυτό, άλλωστε, ισχύει ήδη κατά τα γενικώς ισχύοντα της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την ανυπαίτια αδυναμία παροχής του εργαζόμενου και την αρχή της ανάληψης του επιχειρηματικού κινδύνου και του επιχειρηματικού κόστους από τον εργοδότη.

Δικηγόρος Εργατολόγος