ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
March 3, 2022
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 4, 2022
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
March 3, 2022
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 4, 2022
Share

Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες, υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ( βλ. άρθρο 60 ν. 4808/2021).

Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ορισμένες επιχειρήσεις να τηρούν την αργία της Καθαράς Δευτέρας δυνάμει συλλογικής σύμβασης, Κανονισμού Εργασίας, ή ακόμα και επιχειρησιακής συνήθειας.

Στην περίπτωση αυτή, που οι μισθωτοί δηλαδή δεν εργάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, επειδή ανυπαιτίως απέχουν από την εργασία τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955) και εννοείται πως δεν υφίστανται καμία μείωση στο μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας ή επιχειρησιακής συνήθειας),  τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους ένα επιπλέον ημερομίσθιο με προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου. Οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό υπάλληλοι, δικαιούνται το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Δικηγόρος Εργατολόγος