ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΤΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
February 25, 2022
ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
February 26, 2022
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
February 25, 2022
ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
February 26, 2022
Share

Νυχτερινή εργασία θεωρείται στο ελληνικό δίκαιο η εργασία που λαμβάνει χώρα από τις 22:00 έως τις 06:00.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Οικονομικών με αριθμό 18310/1946, προβλέπει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας προσαύξηση 25% επί του νομίμου μισθού για τον εργαζόμενο τη νύχτα. Η προσαύξηση αυτή οφείλεται ανεξαρτήτως διάρκειας της νυχτερινής απασχόλησης, ενώ είναι αδιάφορο αν η νυχτερινή εργασία επιβάλλεται λόγω της φύσης της εργασίας ή από κάποια συλλογική ρύθμιση. Επίσης, ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται και όταν εργοδότης είναι το Δημόσιο ή κάποιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Το γεγονός ότι η προσαύξηση υπολογίζεται επί του νομίμου μισθού, δεν πρέπει να οδηγήσει στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι οφείλεται μόνον επί ταύτισης συμφωνημένου και νόμιμου μισθού. Η νομολογία δέχεται ότι η προσαύξηση εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβατικού μισθού που υπερβαίνει τον νόμιμο ( Μ. Πρωτοδικείο Αθηνών 1125/2000).

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση σύμπτωσης της νυχτερινής εργασίας με εργασία την Κυριακή ή σε αργία, οφείλεται και η προσαύξηση 75% για την τελευταία. Έτσι, για να υπολογίσουμε τη συνολική αμοιβή, πολλαπλασιάζουμε τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο μισθό με το 25% για τη νυχτερινή εργασία και με το 75% για την κυριακάτικη εργασία ξεχωριστά και στη συνέχεια αθροίζουμε τα δύο ποσά και τα προσθέτουμε στο συμφωνημένο/ καταβαλλόμενο ημερομίσθιο του μισθωτού, ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού του, αντίστοιχα.

Δικηγόρος Εργατολόγος