ΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ;

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
February 27, 2022
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΩ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ;
February 28, 2022
Share

Το άρθρο 37 του ν. 4808/2021, εξελίσσοντας παρόμοιες «άδειες» που ίσχυαν ήδη παλαιότερα στο ελληνικό δίκαιο, όπως αυτή του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, κατοχυρώνει την «Άδεια Φροντίδας Τέκνου».

Ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται, λοιπόν, ανεξαρτήτως φύλου, μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας ( 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό) ή από τη λήξη της «ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας» ( 6 μήνες μετά την άδεια μητρότητας) , εφόσον ζητηθεί, ή από τη λήξη της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021. Η βασική μορφή της «άδειας» είναι η δυνατότητα προσέλευσης κατά 1 ώρα αργότερα από το κανονικό ωράριο ή αποχώρησης κατά 1 ώρα νωρίτερα από το κανονικό ή διακοπή της εργασίας μεσούσης της ημέρας. Την επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες κάνει ο μισθωτός με την αίτησή του.

Στις εναλλακτικές μορφές χορήγησης της άδειας  που μπορούν να συμφωνηθούν από τα μέρη ανήκουν οι εξής δυνατότητες:

α) Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά μία (1) ώρα ημερησίως για τους επόμενους έξι (6) μήνες.

β) Πλήρεις ημέρες άδειας, οι οποίες κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση, αντίστοιχου συνολικού αριθμού ωρών, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο/η εργαζόμενος/η δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

γ) Ισόχρονη συνεχόμενη άδεια, χορηγούμενη εφάπαξ ή τμηματικώς, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο/η εργαζόμενος/η δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

δ) Με όποιον άλλον τρόπο συμφωνούν τα μέρη.

Τα παραπάνω ισχύουν και στη μερική απασχόληση, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

Δικηγόρος Εργατολόγος