ΚΛΗΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
March 1, 2022
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
March 3, 2022
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
March 1, 2022
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
March 3, 2022
Share

            Οι μισθωτοί που «καλούνται υπό τα όπλα» απολαμβάνουν ειδικής προστασίας από την απόλυση, τόσο κατά τον χρόνο της στράτευσης, όσο και για ένα διάστημα μετά από αυτή.

Ειδικότερα, ο ν. 3514/1928 προβλέπει ότι εφόσον ένας εργαζόμενος έχει συμπληρώσει έξι μήνες προϋπηρεσία σε έναν εργοδότη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τότε με την κλήση του από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εισέρχεται αυτοδικαίως σε υποχρεωτική εκ του νόμου αναστολή της σύμβασης εργασίας του. Κατά τη διάρκεια της στράτευσής του, επομένως, δεν μπορεί να απολυθεί από τον εργοδότη και εάν αυτό συμβεί, θα πρόκειται για άκυρη απόλυση ( Α.Π. 787/2017).

Ο μισθωτός προστατεύεται επίσης για ένα έτος από την απόλυσή του από τον στρατό, εφόσον εντός ενός μηνός από αυτήν δηλώσει στον εργοδότη ότι θέλει να επιστρέψει στην εργασία του και εφόσον πράγματι επιστρέψει εντός 15 ημερών από τη δήλωση αυτή. Εάν τυχόν λάβει χώρα καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη κατά το διάστημα αυτό, ο εργαζόμενος δικαιούται, πέραν της κανονικής αποζημίωσης απόλυσης των ν. 2112/1920 και ν. 3198/1955, επιπλέον αποζημίωση ίση με τους καταβαλλόμενους μισθούς του για 6 μήνες.

Δικηγόρος Εργατολόγος