ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;

ΚΛΗΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
March 2, 2022
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
March 3, 2022
ΚΛΗΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
March 2, 2022
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
March 3, 2022
Share

Το Ελληνικό δίκαιο παρέχει παραδοσιακά ειδική προστασία από την απόλυση για τα στελέχη συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία προστασία μεταρρυθμίστηκε πρόσφατα με τον ν. 4808/2021.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το συνδικαλιστικό στέλεχος δεν αντιμετωπίζεται καθόλου διαφορετικά από τον κοινό εργαζόμενο ως προς τις προϋποθέσεις απόλυσης.

Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης της προστασίας συνδικαλιστικού στελέχους από την απόλυση είναι η προηγούμενη γνώση του εργοδότη για την ιδιότητα αυτή του εργαζόμενου. Αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα με γνωστοποίηση του εργαζόμενου συνδικαλιστή μέσω εξώδικης δήλωσης. Ωστόσο, η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση γνώσης του εργοδότη είναι αρκετή για την ενεργοποίηση της προστασίας του μισθωτού ( Α.Π. 440/2015).

Κατ’ εξαίρεση, η ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών ισχύει ανεξαρτήτως γνώσης του εργοδότη, στην περίπτωση που τα στελέχη αυτά έχουν εκλεγεί προσωρινά ως μέλη διοίκησης ιδρυόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Δικηγόρος Εργατολόγος